Hà Nội, ngày 25-10-2020

Quận Bắc Từ Liêm: Một số hợp tác xã hoạt động cầm chừng

03/04/2019 07:33 | 0
(HNM) - UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện nay trên địa bàn quận có 23 hợp tác xã, trong đó có 15 hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp, 5 hợp tác xã nước sạch nông thôn, 3 hợp tác xã trồng trọt... Một số hợp tác xã hoạt động cầm chừng.

Địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Khắc phục hạn chế trên, thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ hợp tác xã tham gia hội chợ, triển lãm, tìm kiếm thị trường; đổi mới trang thiết bị máy móc, phương tiện, công nghệ hoặc xây dựng các mô hình phát triển sản xuất.

Cùng với đó, quận hỗ trợ các hợp tác xã tư vấn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn và thực hiện các thủ tục đăng ký, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo quy định của pháp luật...
Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /