Hà Nội, ngày 19-09-2020

Quận Hai Bà Trưng: Phấn đấu hết quý II-2019 đạt 60% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019

30/03/2019 07:56 | 0
(HNM) - Ngày 29-3, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành khóa XXV, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai phương hướng quý II-2019.

3 tháng đầu năm 2019, quận Hai Bà Trưng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 3.865 tỷ đồng và tổng thu ngân sách ước đạt hơn 4.190 tỷ đồng, tương ứng 37% so với kế hoạch đề ra. Trong quý II-2019, quận Hai Bà Trưng tập trung rà soát, triển khai quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách.
 
Hiền Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /