Hà Nội, ngày 28-01-2021

63% diện tích lúa xuân của huyện Chương Mỹ sử dụng giống chất lượng cao

29/03/2019 07:44 | 0
(HNM) - UBND huyện Chương Mỹ cho biết, vụ xuân năm 2019, trên địa bàn huyện gieo trồng 10.308ha lúa và hoa màu. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa xuân là 9.010ha.

Vụ xuân năm nay, nông dân huyện Chương Mỹ không gieo cấy các giống lúa như: Khang dân, Q5 chất lượng thấp mà chuyển sang gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, giống lúa lai. Qua rà soát, toàn huyện có 63% diện tích gieo cấy lúa xuân sử dụng giống lúa chất lượng cao như: J02, TBR 225, lúa nếp; 37% diện tích lúa xuân gieo cấy bằng giống lúa Thiên ưu 8 và các giống lúa lai.

Trong đó, với giống lúa J02, huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ giống để nông dân gieo cấy trên diện tích 2.211ha tại 24 xã, thị trấn. Giống lúa J02 đã trở thành giống lúa chủ lực vụ xuân năm 2019 của huyện Chương Mỹ.
 
Phú Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /