Hà Nội, ngày 28-01-2021

Đan Phượng triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản liên thông 3 cấp

29/03/2019 07:39 | 0
(HNM) - UBND huyện Đan Phượng vừa triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019.

Theo đó, huyện phấn đấu năm 2019, 100% các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp thống nhất liên thông 3 cấp; 100% UBND các xã, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối với UBND huyện và các sở, ban, ngành, UBND thành phố; phấn đấu 30% cuộc họp với nhiều thành phần tham dự để giải quyết công việc, họp giao ban định kỳ, các cuộc họp khác của các sở, ban, ngành, UBND huyện đến các
xã, thị trấn được thực hiện trực tuyến.

Trong kế hoạch này, huyện Đan Phượng cũng đặt mục tiêu năm 2019 có 80% thủ tục hành chính của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn được cung cấp trực tuyến mức độ 3; thực hiện cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, huyện tiếp tục duy trì và phấn đấu bảo đảm tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt 100%…
 
Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /