Hà Nội, ngày 25-10-2020

Niềm tự hào Đốc Tín

23/03/2019 07:06 | 0
(NSHN) - Cách đây 80 năm, vào đầu năm 1939, trong muôn vàn khó khăn, Chi bộ Đốc Tín - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Mỹ Đức được thành lập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện. Mốc son đó là niềm tự hào, điểm tựa để Đảng bộ và nhân dân huyện vươn lên lập nhiều thành tích, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước ngoặt quan trọng

Mỹ Đức là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng. Ngay từ những năm 1936, 1937, trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã có nhiều thanh niên yêu nước tích cực tham gia các phong trào cách mạng, tiêu biểu như: Nguyễn Phúc Hồ (ở Đốc Tín), Vũ Văn Sạ (ở Phúc Lâm)... Họ được xem là những hạt nhân nòng cốt đầu tiên của huyện Mỹ Đức được tiếp nhận ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thời điểm đó, Đốc Tín là một làng nghề dệt, nhiều thợ trẻ trong làng có điều kiện giao lưu rộng rãi, sớm tiếp thu được tư tưởng tiến bộ, được thừa hưởng truyền thống yêu nước của cha anh đi trước, thấy bất bình trước cảnh áp bức bóc lột, những bất công của chế độ thực dân phong kiến ngay tại quê hương nên sớm giác ngộ cách mạng. Đây là lực lượng chủ yếu tạo nên sự chuyển hóa về phong trào cách mạng ở vùng Nam Mỹ Đức.

Trước yêu cầu cấp bách của phong trào cách mạng trong toàn huyện đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, vào đầu năm 1939, Tỉnh ủy Hà Đông cử đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Hiệt về Đốc Tín tổ chức kết nạp 3 quần chúng tích cực vào Đảng gồm: Đặng Đình Tụ, Đặng Đình Khánh, Đặng Đình Đền và thành lập Chi bộ Đảng ở Đốc Tín. Đồng chí Đặng Đình Tụ được cử làm Bí thư.

Chi bộ Đốc Tín ra đời đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Mỹ Đức, đây là kết quả tất yếu của quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, xây dựng tổ chức và lãnh đạo công nhân, nông dân đấu tranh chống áp bức, đòi quyền dân sinh, dân chủ trên địa bàn huyện. Từ đây, phong trào cách mạng của nhân dân Mỹ Đức đã có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, mở ra thời kỳ mới phát triển mạnh mẽ.

Dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, dù có thời điểm bị địch đàn áp dã man nhưng phong trào cách mạng ở Mỹ Đức vẫn liên tục phát triển. Lực lượng quần chúng được tập hợp, cơ sở cách mạng được mở rộng ra mọi vùng ở trong huyện và cùng cả nước nổi dậy khởi nghĩa, giành chính quyền, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tiếp đó, Đảng bộ huyện Mỹ Đức đã lãnh đạo nhân dân huyện bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp xâm lược, cùng với quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Hòa bình lập lại, Đảng bộ huyện Mỹ Đức lại tập trung lãnh đạo nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống đế quốc Mỹ...

Với những đóng góp to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Mỹ Đức được Đảng, Nhà n­ước tặng thư­ởng nhiều phần thưởng cao quý, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Tiếp nối truyền thống vẻ vang

Nhìn lại lịch sử Đảng bộ huyện từ thời điểm Chi bộ Đốc Tín được thành lập, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương khẳng định: "80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Mỹ Đức từ một huyện nghèo nàn, lạc hậu, đã từng bước phát triển vươn lên. Nhất là từ năm 1986 đến nay, thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực".

Dù gặp nhiều khó khăn so với các địa phương khác của Thủ đô, nhưng cơ cấu kinh tế của huyện đã và đang có chuyển biến tích cực; nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 38 triệu đồng/năm; 11/22 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch
là 33,5%. 19/22 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 81%. Toàn huyện có 42/78 trường học đạt chuẩn quốc gia; 110/122 làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa (chiếm 90,1%); số hộ được công nhận gia đình văn hóa chiếm 88%. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, chỉ số cải cách hành chính của huyện được công bố năm 2018 tăng 14 bậc so với năm trước. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc...

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ huyện chú trọng, từ chỗ chỉ có 3 đảng viên, đến nay đã có hơn 8.600 đảng viên sinh hoạt ở 52 chi, đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ Mỹ Đức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở luôn được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đóng góp tích cực. Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt chủ đề theo từng năm, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

Trong thành tựu chung của huyện có đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đốc Tín. Bí thư Đảng ủy xã Đốc Tín Nguyễn Tiến Khánh cho biết: "Tự hào là nơi ra đời chi bộ Đảng đầu tiên của Mỹ Đức, Đảng bộ và nhân dân xã luôn phấn đấu nằm trong tốp đầu về phát triển kinh tế - xã hội. Xã là một trong những địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sớm của huyện (năm 2015) và đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí...".

Những thành tựu đạt được 80 năm qua là điểm tựa để Đảng bộ huyện Mỹ Đức tiếp tục phấn đấu trong giai đoạn mới. Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương cho biết, thời gian tới, Đảng bộ Mỹ Đức quyết tâm thực hiện tốt công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế bền vững. Huyện tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống nhân dân... Qua đó xây dựng Mỹ Đức phát triển bền vững, giàu mạnh, văn minh.
Thành Vinh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /