Hà Nội, ngày 27-10-2020

Thường Tín: Phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

22/03/2019 14:59 | 0
(NSHN) - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020”, tại huyện Thường Tín.

Theo báo cáo, đến nay, huyện Thường Tín đã có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, huyện phấn đấu 4 xã còn lại đạt chuẩn, nâng tổng số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới lên 28/28 xã.

Tuy nhiên, 4 xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 gồm: Thư Phú, Lê Lợi, Tiền Phong, Hòa Bình vẫn còn nhiều khó khăn, bình quân mới đạt 15/19 tiêu chí/xã. Các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới chưa đạt chủ yếu là trường học; làng văn hóa; môi trường, đặc biệt là môi trường tại các làng nghề còn ô nhiễm...

Sau khi kiểm tra tại cơ sở, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội lưu ý huyện Thường Tín chủ động tháo gỡ khó khăn trong từng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Một số tiêu chí, các cấp chính quyền huyện và xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nhân dân tham gia như: Môi trường và an toàn thực phẩm; chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng làng văn hóa... Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, huyện Thường Tín tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tăng cường huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.
Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /