Hà Nội, ngày 05-06-2020

Quận Bắc Từ Liêm bảo đảm 90% gia súc, gia cầm được tiêm phòng vắc xin

22/03/2019 07:44 | 0
(HNM) - UBND quận Bắc Từ Liêm vừa triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Theo đó, thời gian tiêm đợt 1 trên địa bàn quận từ ngày 20-3 đến 6-4; đợt 2, từ ngày 9-9 đến 30-9. Ngoài tiêm đại trà, quận Bắc Từ Liêm còn tổ chức tiêm bổ sung cho gia súc, gia cầm người dân mới nhập về nuôi hoặc chưa được tiêm phòng và đến thời gian tiêm phòng vắc xin nhắc lại theo quy định.

Cơ quan chức năng của quận cũng sẽ lập biên bản xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiêm phòng theo quy định. UBND quận Bắc Từ Liêm yêu cầu các cấp, ngành trên địa bàn trong công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm phải đúng đối tượng, đúng kỹ thuật; tỷ lệ tiêm phòng đạt 90% tổng đàn trở lên; tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng đạt từ 90% trở lên.
Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /