Hà Nội, ngày 01-06-2020

Chương Mỹ: Đăng ký đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019

21/03/2019 14:05 | 0
(NSHN) - Ngày 21-3, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” tại huyện Chương Mỹ.

Theo báo cáo, đến nay, huyện Chương Mỹ có 25/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, huyện phấn đấu 5 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới. Căn cứ vào tiến độ xây dựng nông thôn mới, huyện Chương Mỹ đã đăng ký với thành phố đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019.

Tuy vậy, hiện nay các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Chương Mỹ gặp một số khó khăn, nhất là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cần nguồn vốn lớn để đầu tư...

Đại diện Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Chương Mỹ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các xã tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn triển khai các dự án thành phần trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới để tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Với các tiêu chí không cần nhiều kinh phí như: Làng văn hóa, môi trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế..., huyện Chương Mỹ phải thực hiện thường xuyên, liên tục... 
Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /