Hà Nội, ngày 31-05-2020

Quận Bắc Từ Liêm: Khẳng định sức vươn mạnh mẽ

21/03/2019 07:32 | 0
(HNM) - Quận Bắc Từ Liêm được thành lập ngày 1-4-2014 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Từ Liêm theo Nghị quyết số 132/NQ-CP, ngày 27-12-2013 của Chính phủ. 5 năm qua, quận đã có bước phát triển vững chắc về mọi mặt. Điều đó khẳng định sức vươn lên mạnh mẽ của địa phương ở cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô.

Hướng đến lợi ích người dân

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, quận Bắc Từ Liêm đặc biệt coi trọng việc phục vụ và hướng đến lợi ích của nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo quận luôn quán triệt việc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả, thiết thực ở một số lĩnh vực quan trọng như: Thực hiện đột phá về cải cách hành chính, công tác cán bộ...

Nổi bật là quận đã hoàn thành việc điều chỉnh quy mô các tổ dân phố, từ 78 thành 181 tổ dân phố. Từ năm 2016 đến nay, Bắc Từ Liêm liên tục đứng trong tốp đầu của thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và được UBND thành phố tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, với sự sáng tạo trong tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến như: Xây dựng mô hình tổ dân phố điện tử, xây dựng các video hướng dẫn, tuyên truyền tại các trường học... đã thiết thực hỗ trợ người dân tiếp cận những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ công dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà cấp quận đạt 81,8%, cấp phường đạt 62,7%.

Quận đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế; hạ tầng thương mại - dịch vụ tiếp tục được đầu tư; nông nghiệp phát triển theo hướng sinh thái, sản phẩm nông nghiệp sạch, có giá trị kinh tế cao. Kinh tế phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn trung bình từ khi thành lập quận là 20,4%; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại tăng bình quân 32,5%; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 18,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quận hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách thành phố giao, giai đoạn 2014-2018 thu ngân sách đạt 16.154 tỷ đồng.

5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền quận Bắc Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh “Xây dựng môi trường xã hội văn hóa, văn minh, hài hòa; môi trường giáo dục, đào tạo chất lượng, hiện đại; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội”. Giai đoạn 2014-2018, quận đã hoàn thành được 71 nhà văn hóa tổ dân phố, đưa tổng số nhà văn hóa trên địa bàn là 126, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

Hệ thống trường lớp và quy mô giáo dục phát triển nhanh, tăng từ 49 trường năm 2014 lên 62 trường năm 2019, dẫn đầu thành phố về tỷ lệ trường “Đạt chuẩn quốc gia” với 38/42 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Công tác phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm và sự tham gia tích cực của cộng đồng. Trong 5 năm qua, quận đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 6,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa mới 188 nhà tình nghĩa; hỗ trợ, tạo việc làm cho 27.392 người; tổ chức 35 lớp đào tạo nghề cho 1.213 người.

Quận Bắc Từ Liêm còn hoàn thành nhiều quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết. Việc khớp nối hạ tầng giữa các khu đô thị mới và các khu dân cư trên địa bàn đang dần hoàn thiện. Hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh, hồ nước, chiếu sáng đô thị và các di tích lịch sử trên địa bàn thường xuyên được chỉnh trang, duy tu, bảo trì. Quận và các phường tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; đường giao thông và hệ thống thoát nước được kiên cố…

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương chia sẻ, kinh nghiệm để đạt được những kết quả trên là nhờ cấp ủy, chính quyền các cấp của quận luôn nắm vững, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ động, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành thành phố để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận.

Đảng bộ quận đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh được quan tâm đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục được phát huy. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chú trọng. Công tác tổ chức, cán bộ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Coi trọng chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, nhất là chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ doanh nghiệp. Tỷ lệ đảng viên kết nạp mới liên tục tăng, 5 năm qua đã kết nạp mới trên 1.000 đảng viên. Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao. HĐND từ quận đến cơ sở đã thực sự thể hiện vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn.

Quãng thời gian 5 năm chưa phải là dài, nhưng những kết quả ấn tượng mà cán bộ, nhân dân quận Bắc Từ Liêm đạt được là điểm tựa vững chắc để tiếp tục đưa quận phát triển toàn diện và bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ nhất đã đề ra.
 
Trong các năm 2014, 2015, 2017, 2018, quận Bắc Từ Liêm được UBND thành phố tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua. Nhiều tổ chức, cá nhân được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của các cấp bộ, ngành trung ương và thành phố.
Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /