Hà Nội, ngày 22-05-2019

Xây dựng đường giao thông nội đồng ở xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai)

Thanh Oai: Phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

15/03/2019 15:49 | 0
(HNMO) - Ngày 15-3, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Đến nay, huyện Thanh Oai đã có 17/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đặt mục tiêu 3 xã còn lại sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 và phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Để sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, huyện Thanh Oai đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành của huyện hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện. Cùng với đó, huyện tập trung phát triển nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho nông dân. Huyện Thanh Oai phấn đấu năm 2019: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,3%; thu nhập bình quân của người dân đạt 48 triệu đồng/người/năm...

Đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội đề nghị huyện Thanh Oai thường xuyên rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới, bám sát các tiêu chí để có giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới để huy động đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...
 
Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /