Hà Nội, ngày 22-05-2019

Triển khai đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh

13/03/2019 09:14 | 0
(HNM) - Theo UBND huyện Gia Lâm, năm 2019, toàn huyện triển khai thực hiện Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh, giai đoạn 2016-2020”.

Cụ thể, huyện sẽ xây dựng mới 1 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn; triển khai 4 nhóm mô hình tiến bộ kỹ thuật tại các vùng trồng rau, quả chuyên canh trên địa bàn các xã, thị trấn; lập, phê duyệt 4 khu vực chuyển chăn nuôi ra ngoài khu dân cư; tiếp tục giảm ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi tại các xã có đàn vật nuôi lớn; chuyển đổi 230,02ha đất trồng lúa, hoa màu hiệu quả kinh tế thấp sang trồng hoa, cây cảnh...

Huyện cũng yêu cầu 22 xã, thị trấn trên địa bàn khai thác sử dụng có hiệu quả đất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững kết hợp với du lịch sinh thái và định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị. 
Ánh Dương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /