Hà Nội, ngày 01-06-2020

Thường Tín: 29 xã, thị trấn cam kết thực hiện tốt công tác quản lý đất đai

11/03/2019 07:19 | 0
(HNM) - UBND huyện Thường Tín vừa ký cam kết với 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng năm 2019.
 

Theo đó, các xã, thị trấn của huyện quán triệt cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm túc, hiệu quả, đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện thường xuyên chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm khi mới xảy ra trên địa bàn; kiên quyết không để tình trạng vi phạm phát sinh tồn tại…

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác quản lý, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đặc biệt, không để thôn, khu dân cư, hợp tác xã trên địa bàn xã, thị trấn quản lý, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất trái thẩm quyền, vi phạm pháp luật…
Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /