Hà Nội, ngày 26-02-2021

HĐND quận Cầu Giấy: Nâng cao chất lượng các kỳ họp

12/02/2019 07:19 | 0
(HNM) - Năm 2019, HĐND quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp.

Theo đó, HĐND quận chú trọng hoạt động giám sát, khảo sát để chọn các vấn đề “nóng” đưa vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Ngoài các nội dung giám sát theo kế hoạch, giám sát theo chuyên đề, HĐND quận sẽ tăng cường hoạt động giám sát đột xuất, tái giám sát, khảo sát thường xuyên ở cơ sở, hướng trọng tâm vào các vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cử tri, nhân dân bức xúc phản ánh, kiến nghị.

Bên cạnh đó, HĐND quận Cầu Giấy cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp; thường xuyên tổ chức giao ban giữa Thường trực, các ban HĐND quận với Thường trực, trưởng các ban HĐND các phường, các tổ đại biểu HĐND để trao đổi, thảo luận về kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động; qua đó nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 
Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /