Hà Nội, ngày 31-05-2020

Gia Lâm: Năm 2019, chuyển đổi 230ha đất lúa sang trồng cây ăn quả, hoa và cây cảnh

30/01/2019 07:12 | 0
(HNM) - Thực hiện Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh giai đoạn 2016-2020", huyện Gia Lâm đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, diện tích chuyển đổi theo quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp của huyện được hơn 1.295ha. Riêng năm 2018, huyện đã chuyển đổi được 347,3ha - đạt 138,31% kế hoạch năm đề ra.

Ngoài ra, huyện Gia Lâm đã phê duyệt 66 phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo quy hoạch vùng sản xuất; hình thành 19 mô hình liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân của huyện đã đạt 306 triệu đồng/ha; trong đó, giá trị sản xuất tại các vùng chuyên canh trồng rau an toàn đạt 500 triệu đồng/ha, vùng trồng cây ăn quả đạt 700 triệu đồng/ha. Năm 2019, huyện Gia Lâm tiếp tục chuyển đổi 230ha đất lúa sang trồng cây ăn quả, hoa và cây cảnh.
 
Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /