Hà Nội, ngày 10-08-2020

Thạch Thất: Mỗi năm, đào tạo nghề cho hơn 4.100 lao động nông thôn

30/01/2019 07:10 | 0
(HNM) - UBND huyện Thạch Thất cho biết, từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm huyện tổ chức đào tạo nghề cho hơn 4.100 lao động nông thôn gồm các nghề trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, may mặc công nghiệp, thêu ren...

Qua đó, nâng tỷ lệ lao động nông thôn của huyện qua đào tạo nghề đạt 61,82%/năm; đồng thời giải quyết việc làm mới cho từ 4.000 đến 5.000 lao động/năm. Năm 2018, huyện Thạch Thất đã tổ chức đào tạo nghề cho 4.187 lao động nông thôn, đạt 102,1% kế hoạch năm đề ra và giải quyết việc làm cho 5.015 lao động.

Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lũy kế từ năm 2010 đến nay, huyện Thạch Thất đã giải quyết việc làm cho 42.978 lao động, nâng tỷ lệ lao động có việc làm toàn huyện lên 98,3%...
 
Bạch Thanh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /