Hà Nội, ngày 29-03-2020

Huyện Sóc Sơn phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

28/01/2019 08:44 | 0
(HNM) - UBND huyện Sóc Sơn cho biết, năm 2019, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5-11%, trong đó, tăng trưởng công nghiệp 11-11,5%, dịch vụ 13-13,5%, nông nghiệp 2,5-3,5%; giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 185 triệu đồng; thêm 5 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, nhằm đạt 100% số xã nông thôn mới.

Sóc Sơn phấn đấu hoàn thành 100% các xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 (ảnh Hiền Hòa)

Năm 2018, kinh tế huyện Sóc Sơn tăng trưởng 10,58%, cao nhất trong vài năm trở lại đây; thu nhập bình quân đạt 43,2 triệu đồng/người/năm. Đến hết năm 2018, Sóc Sơn có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa số xã đạt chuẩn lên 20/25; 5 xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 16 đến 18 tiêu chí.
Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /