Hà Nội, ngày 20-08-2019

Thanh Oai phấn đấu có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2019

28/01/2019 08:42 | 0
(HNM) - Theo UBND huyện Thanh Oai, năm 2019, Thanh Oai tập trung huy động nguồn lực cho 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao và tiếp tục nâng cao các tiêu chí tại xã đã đạt chuẩn. Chủ trương của huyện là huy động nguồn lực từ ngân sách các cấp, các quận hỗ trợ, doanh nghiệp và tập trung đầu tư từ ngân sách huyện (nguồn đấu giá quyền sử dụng đất hơn 320 tỷ đồng).

Để hoàn thành mục tiêu, Thanh Oai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội phục vụ chỉnh trang, cải tạo hạ tầng cơ sở nông thôn, văn hóa, cảnh quan, môi trường; phát huy vai trò doanh nghiệp trong đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất hàng hóa hiệu quả bền vững, thực hiện tốt chương trình VietGAP, ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; tăng cường xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nông nghiệp; chú trọng liên kết chuỗi sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ
sản phẩm...
 
Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /