Hà Nội, ngày 10-07-2020

Thu ngân sách nhà nước của quận Tây Hồ đạt 121% dự toán giao

16/01/2019 12:15 | 0
(NSHN) - Ngày 16-1, Quận ủy Tây Hồ tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành 17/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế của quận tiếp tục phát triển đúng định hướng, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất - kinh doanh; tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt gần 46.000 tỷ đồng, tăng 21,3% so với năm 2017; thu ngân sách nhà nước đạt 121% dự toán giao. Toàn quận có 93,27% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa - sức khỏe”.

Quận đã phối hợp nghiên cứu lập “Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hai bên sông Hồng”, hoàn thành dự thảo “Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Tây Hồ”…

Năm 2019, quận Tây Hồ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng - đô thị…

Dịp này, 4 đơn vị tiêu biểu đã được Quận ủy khen thưởng.
Khánh Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /