Hà Nội, ngày 10-07-2020

Ba Đình: Kiểm tra, giám sát 100% công trình có hoạt động xây dựng trên địa bàn

16/01/2019 10:03 | 0
(NSHN) - Sáng 16-1, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, UBND quận Ba Đình đã cấp 753 giấy phép xây dựng, ban hành 70 văn bản liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng... Công tác quản lý trật tự xây dựng và xây dựng theo giấy phép được tăng cường. Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 867/867 công trình có hoạt động xây dựng; phát hiện và lập hồ sơ xử lý đối với 14 công trình vi phạm trật tự xây dựng. Các vi phạm khác đều được xử lý kịp thời, tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 100%, tăng 0,6% so với năm 2017.

UBND quận Ba Đình cũng đã hoàn thành công tác lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc quận Ba Đình; Chủ động phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong quá trình lập, thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu quận Ba Đình nhằm đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu trên địa bàn, bảo đảm phù hợp quy hoạch chung của thành phố.

Năm 2018, UBND quận cũng tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, tập trung vào nhóm các dự án an sinh xã hội, các dự án lớn, trọng điểm... UBND quận đã phê duyệt 44 dự án; ước thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 333.305 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

Năm 2018, trên địa bàn đã và đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 39 dự án (14 dự án thuộc thành phố, 25 dự án thuộc quận), tổng diện tích đất thu hồi hơn 47,4ha. Trong đó, có một số dự án lớn: Xây dựng đường Vành đai 1, ga ngầm S9, ga ngầm C7, C8; dự án xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc (giai đoạn 2)...

Trong năm 2019, UBND quận Ba Đình cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư; kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý; tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra công trình đang có hoạt động xây dựng với nhiều hình thức, huy động sự tham gia giám sát của cộng đồng, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng...
Dạ Khánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /