Hà Nội, ngày 20-07-2019

Đoàn Thẩm định của thành phố thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức).

Mỹ Đức: Thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

11/01/2019 17:08 | 0
(HNMO) - Ngày 11-1, Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới TP Hà Nội đã thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại 2 xã: Xuy Xá và An Mỹ (huyện Mỹ Đức).

Sau khi kiểm tra thực tế, đối chiếu với Hướng dẫn số 48 của Sở NN&PTNT Hà Nội về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020, Đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới TP Hà Nội đã thống nhất cả 2 xã Xuy Xá và An Mỹ đều đủ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (các xã này đều đạt từ 95 điểm trở lên trên thang điểm 100; không có tiêu chí nào bị trừ quá 30% tổng số điểm; không có nợ xây dựng cơ bản trong nông thôn mới...).

Như vậy, tính lũy kế đến nay, huyện Mỹ Đức đã có 11/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả trên góp phần nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn TP Hà Nội đến nay đạt 325 xã. 
Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /