Hà Nội, ngày 16-07-2019

Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt gần 45.900 tỷ đồng

11/01/2019 14:26 | 0
(HNMO) - Ngày 11-1, Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ tổ chức hội nghị lần thứ 15, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy…


Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng, năm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Quận ủy đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; 100% cấp ủy cơ sở, hơn 88% cán bộ, đảng viên hoàn thành việc quán triệt các nghị quyết của Đảng. Quận đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cho 121 cán bộ được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch đạt gần 45.900 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch năm, tăng 21,3% so cùng kỳ năm trước.

Năm 2019, quận tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự đô thị…
Khánh Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /