Hà Nội, ngày 16-07-2019

Nâng cấp, cải tạo nhiều công trình thủy lợi tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Thương hiệu và công luận

Đầu tư hơn 13 tỷ đồng cải tạo công trình thủy lợi ở Sóc Sơn

11/01/2019 07:26 | 0
(HNM) - Để phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho các xã khó khăn của huyện Sóc Sơn hoàn thành tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, UBND thành phố vừa quyết định đầu tư 13,4 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm và kênh: Đầu Làng, Đồng Kếp, Đồng Nội, Đồng Cao, Bờ Đọ, Đồng Đất; đồng thời, cải tạo bể hút, bể xả, thay thế thiết bị Trạm bơm Đông Ngàn, kiên cố hóa khoảng 2km kênh chính Trạm bơm Bãi Chùa…
 
UBND thành phố giao Sở NN&PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm hoàn thành các dự án trên trong giai đoạn 2019-2020. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, Sở NN&PTNT phải rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng, lựa chọn phương án bảo đảm công trình an toàn, bền vững, tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, phù hợp quy hoạch, tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có; tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình…
Kim Nhuệ
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /