Hà Nội, ngày 16-07-2019

Quận ủy Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Cầu Giấy triển khai nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019 06:53 | 0
(HNM) - Ngày 10-1, Quận ủy Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

* Kết quả nổi bật trong năm 2018 của Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả toàn quận. Quận ủy đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận xã hội. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới hướng về cơ sở. Quận đã tổ chức 36 hội nghị đối thoại với nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Năm 2019, Quận ủy Bắc Từ Liêm sẽ thực hiện 9 nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* Năm 2018, phương thức lãnh đạo của Quận ủy Hoàng Mai có nhiều đổi mới, theo hướng sâu sát, rõ trọng tâm, trọng điểm, tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Nhờ đó, quận đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019, Quận ủy đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, quận tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”. Đặc biệt, quận sẽ chú trọng làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Đi đôi với đó là đổi mới lề lối làm việc của cấp ủy và hệ thống chính trị, thực hiện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, lắng nghe ý kiến phản biện, kiến nghị của nhân dân, thực hiện nói đi đôi với làm.

* Cùng ngày đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ 28, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong chương trình làm việc, ngoài việc đánh giá kết quả năm 2018, Quận ủy đã thông qua 19 chỉ tiêu chủ yếu năm 2019. Cụ thể, quận phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại đạt 14%; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 10%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.638 tỷ đồng. Quận cũng phấn đấu duy trì tỷ lệ phường đạt chuẩn quốc gia về y tế là 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đạt 90%…
Hoa - Hiền - Hà
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /