Hà Nội, ngày 20-07-2019

Ủng hộ người nghèo gần 1,8 tỷ đồng

10/01/2019 16:11 | 0
(HNMO) - Ngày 10-1, Ban Trị sự Phật giáo quận Hoàn Kiếm tổng kết công tác phật sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Ban Trị sự Phật giáo quận cùng tăng ni, phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình phật sự đề ra; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh. Công tác từ thiện được đẩy mạnh; tăng ni, phật tử thường xuyên trợ giúp người già cô đơn, đỡ đầu 45 trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ nạn nhân thiên tai, bệnh nhân, người nghèo gần 1,8 tỷ đồng…

Năm 2019, tăng ni, phật tử quận Hoàn Kiếm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến”…
Khánh Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /