Hà Nội, ngày 20-07-2019

Ảnh minh họa

Tháo gỡ khó khăn cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng

08/01/2019 06:58 | 0
(HNM) - Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây vừa tổ chức phiên họp giải trình giữa hai kỳ họp HĐND về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Toàn thị xã hiện có 8 xã, phường thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với tổng diện tích xin chuyển đổi là 32,24ha. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn khó khăn, vướng mắc trong quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra, quản lý các dự án…

Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND thị xã đã có thông báo kết luận, đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với các dự án. Ngoài ra, các phòng, ban, đơn vị, xã, phường tăng cường hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy định.
Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /