Hà Nội, ngày 22-01-2021
Jakarta - ''trái tim sáng tạo'' của Indonesia Jakarta - ''trái tim sáng tạo'' của Indonesia

(HNNN) - 70 năm qua, Jakarta được đầu tư xây dựng theo hướng đạt các tiêu chuẩn quốc tế cho một thành phố - thủ đô. Sức sáng tạo không ngừng đã giúp Jakarta tạo ra khoảng 1/6 GDP của Indonesia từ năm 2010 và luôn đứng đầu cả nước.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /