Hà Nội, ngày 10-08-2020
Giải pháp xanh cho môi trường ở Tokyo Giải pháp xanh cho môi trường ở Tokyo

(NSHN) - Với khoảng hơn 2 triệu người sử dụng xe đạp hằng ngày, thủ đô Tokyo từng gặp nhiều khó khăn với các bãi giữ xe trên mặt đất.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /