Hà Nội, ngày 25-01-2020
Giải trí cuối tuần: Khai hội nhiều hoạt động vui đón Tết truyền thống Giải trí cuối tuần: Khai hội nhiều hoạt động vui đón Tết truyền thống

(HNMO) - Cuối tuần này, nhiều địa điểm của Hà Nội khai mạc các hoạt động văn hóa, du lịch đậm không khí Tết cổ truyền. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /