Hà Nội, ngày 16-09-2019
Thạch Thất thu hơn 247 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất Thạch Thất thu hơn 247 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

(HNM) - UBND huyện Thạch Thất cho biết, từ đầu năm đến nay, thông qua các đợt đấu giá thu tiền cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn, huyện đã thu được 247,8 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đạt 154,9% kế hoạch thành phố giao. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /