Hà Nội, ngày 05-07-2020
Ba Vì đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP Ba Vì đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP

(HNM) - Sau hơn một năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Ba Vì đã có 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 4 sao, mục tiêu năm 2020 có thêm 16-20 sản phẩm được xếp hạng.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /