Hà Nội, ngày 19-07-2019
Huyện Gia Lâm phát triển vùng trồng rau an toàn Huyện Gia Lâm phát triển vùng trồng rau an toàn

(HNM) - Thực hiện Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng nông nghiệp chuyên canh huyện Gia Lâm, giai đoạn 2016-2020”, thời gian qua, nhiều xã của huyện Gia Lâm đã tập trung phát triển vùng trồng rau an toàn, hướng tới năng suất, chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /