Hà Nội, ngày 22-03-2019
Quận ủy Hai Bà Trưng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quận ủy Hai Bà Trưng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 (HNMO) – Sáng 24-1, Quận ủy Hai Bà Trưng đã mít tinh kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019); tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /