Hà Nội, ngày 16-11-2019
Huyện Chương Mỹ thực hiện vượt chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ Huyện Chương Mỹ thực hiện vượt chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ

(NSHN) - Hiện nay, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) diện Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ quản lý chiếm tỷ lệ 20,3%, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 45,3%. Kết quả này vượt khá xa so với mức thấp nhất của chỉ tiêu được đề ra trong Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /