Hà Nội, ngày 28-09-2020
Các quận ủy Tây Hồ, Hoàng Mai kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Các quận ủy Tây Hồ, Hoàng Mai kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

(NSHN) - Ngày 29-7, Quận ủy Tây Hồ, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /