Hà Nội, ngày 23-07-2019
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức lần thứ II Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức lần thứ II

(HNMO) - Ngày 25-6, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2019, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /