Hà Nội, ngày 18-09-2019
Đan Phượng: Xây dựng 6 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ Đan Phượng: Xây dựng 6 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ

(HNM) - Nhằm nâng cao sản lượng, kiểm soát chất lượng, tăng giá trị cho nông sản, đến nay, huyện Đan Phượng đã xây dựng thành công 6 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /