Hà Nội, ngày 28-09-2020
HĐND huyện Quốc Oai tăng cường giám sát, khảo sát chuyên đề HĐND huyện Quốc Oai tăng cường giám sát, khảo sát chuyên đề

(HNM) - HĐND huyện Quốc Oai vừa sơ kết hoạt động 7 tháng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Từ đầu năm 2020 đến nay, HĐND huyện Quốc Oai đã đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /