Hà Nội, ngày 20-01-2019
Nếp học ở một làng khoa bảng

Làng cổ Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì được sử sách ghi nhận, tôn vinh là một trong số 22 làng khoa bảng tiêu biểu của cả nước.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /