Hà Nội, ngày 21-05-2019
 Hiệu quả từ các mô hình chăn nuôi ở Phú Xuyên Hiệu quả từ các mô hình chăn nuôi ở Phú Xuyên

(HNM) - Phú Xuyên là một trong những địa phương có tỷ trọng chăn nuôi lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội với tổng đàn gia cầm, thủy cầm lên tới gần 2 triệu con. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /