Hà Nội, ngày 22-03-2019
Huyện Hoài Đức: Thu hơn 150 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất Huyện Hoài Đức: Thu hơn 150 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

(HNM) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức cho biết: Trong 2 tháng đầu năm 2019, huyện đã thu được hơn 150 tỷ đồng tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ phiên đấu giá cuối năm 2018 chuyển sang. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /