Hà Nội, ngày 21-05-2019
 Huyện Thường Tín có 1.432ha lúa xuân đã trổ bông Huyện Thường Tín có 1.432ha lúa xuân đã trổ bông

 (HNM) - UBND huyện Thường Tín cho biết, hiện nay, hơn 4.814ha lúa xuân của huyện đang sinh trưởng, phát triển tốt, trong đó có 1.432ha đã trổ bông, diện tích lúa xuân còn lại đang trong giai đoạn làm đòng. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /