Hà Nội, ngày 05-04-2020
Huyện Thanh Trì khen thưởng 50 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU Huyện Thanh Trì khen thưởng 50 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU

(NSHN) - Chiều 26-2, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /