Hà Nội, ngày 18-09-2019
Huyện Mê Linh đầu tư hơn 4.560 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới Huyện Mê Linh đầu tư hơn 4.560 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HNM) - UBND huyện Mê Linh cho biết: Từ năm 2010 đến nay, huyện đã đầu tư hơn 4.560 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và huyện để xây dựng nông thôn mới.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /