Hà Nội, ngày 28-09-2020
Quận Long Biên tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới Quận Long Biên tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong tình hình mới

(HNM) - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn quận.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /