Hà Nội, ngày 05-04-2020
Thu nhập cao từ cây chè Thu nhập cao từ cây chè

(HNM) - Cây chè rất phù hợp chất đất trung du miền núi như: Ba Vì, Sóc Sơn, Chương Mỹ… Tận dụng lợi thế đó, những năm gần đây, với việc đưa khoa học công nghệ, nguồn giống năng suất, chất lượng tốt vào sản xuất, cây chè đã mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân miền núi…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /