Hà Nội, ngày 29-03-2020
Thường Tín hoàn thành 30/32 dự án đầu tư xây dựng Thường Tín hoàn thành 30/32 dự án đầu tư xây dựng

(HNM) - UBND huyện Thường Tín cho biết, huyện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2019, huyện được giao thực hiện 32 dự án, đến nay đã hoàn thiện 30/32 dự án; tỷ lệ giải ngân vốn cấp huyện đạt 53%, cấp thành phố 42%. UBND huyện Thường Tín yêu cầu các đơn vị đầu tư, thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại nhằm bảo đảm đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /