Hà Nội, ngày 19-08-2019
Phúc Thọ: Xây dựng 6 chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp Phúc Thọ: Xây dựng 6 chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp

(HNM) - UBND huyện Phúc Thọ cho biết, đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /