Hà Nội, ngày 19-10-2020
Đan Phượng hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho nông nghiệp chuyên canh Đan Phượng hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho nông nghiệp chuyên canh

(HNM) - Huyện Đan Phượng vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung của huyện năm 2020. Theo đó, huyện xây dựng hai nội dung (khuyến khích vùng trồng hoa tập trung và khuyến khích vùng trồng bưởi tập trung) với tổng kinh phí hỗ trợ là 3,5 tỷ đồng.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /