Hà Nội, ngày 22-10-2019
Huyện Gia Lâm: HĐND tổ chức phiên giải trình về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Huyện Gia Lâm: HĐND tổ chức phiên giải trình về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Gia Lâm vừa tổ chức phiên giải trình việc tổ chức thực hiện kết luận, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền về công tác quản lý nhà nước và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /