Hà Nội, ngày 18-09-2019
 Tỷ lệ hòa giải thành công tại quận Cầu Giấy đạt 87,2% Tỷ lệ hòa giải thành công tại quận Cầu Giấy đạt 87,2%

 (HNM) - Ngày 17-5, UBND quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /