Hà Nội, ngày 19-11-2019
Mê Linh có nhiều mô hình chuỗi cho thu nhập 500-700 triệu đồng/ha/năm Mê Linh có nhiều mô hình chuỗi cho thu nhập 500-700 triệu đồng/ha/năm

(HNM) - Phòng Kinh tế huyện Mê Linh cho biết: Đến nay, huyện đã hỗ trợ xây dựng 3 chuỗi: Sản xuất, tiêu thụ rau, củ, quả, hoa tại Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Đông Cao (xã Tráng Việt); sản xuất và tiêu thụ bưởi đỏ Đông Cao (xã Tráng Việt); sản xuất và tiêu thụ quả sạch Khánh Phong (xã Tiến Thịnh). 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /