Hà Nội, ngày 05-08-2020
HĐND huyện Thường Tín triển khai nhiệm vụ năm 2020 HĐND huyện Thường Tín triển khai nhiệm vụ năm 2020

(HNM) - HĐND huyện Thường Tín vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện và các xã, thị trấn năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /