Hà Nội, ngày 22-09-2020
Hiệu quả mô hình mạ khay, cấy máy ở Quốc Oai Hiệu quả mô hình mạ khay, cấy máy ở Quốc Oai

(HNM) - Giảm chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động cho nông dân, tăng năng suất lúa... là hiệu quả của mô hình mạ khay, cấy máy đã được khẳng định khi áp dụng vào thực tế sản xuất ở huyện Quốc Oai. Trong vụ xuân 2020, diện tích áp dụng phương pháp này đã tăng lên và tới đây huyện sẽ tiếp tục mở rộng trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /