Hà Nội, ngày 19-10-2019
Các phường của quận Hoàn Kiếm có Chỉ số cải cách hành chính đạt trên 90% Các phường của quận Hoàn Kiếm có Chỉ số cải cách hành chính đạt trên 90%

(HNM) - Chiều 2-7, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị quán triệt kỷ cương hành chính và phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /