Hà Nội, ngày 26-08-2019
Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(NSHN) - Ngày 25-4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /