Hà Nội, ngày 22-09-2020
Lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả Lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả

(HNM) - Thông qua các mô hình hay, việc làm có ích, nhiều tập thể, cá nhân ở quận Long Biên đã góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /