Hà Nội, ngày 26-08-2019
 Huyện Sóc Sơn: Đã xử lý 14/68 công trình xây dựng trên đất rừng Huyện Sóc Sơn: Đã xử lý 14/68 công trình xây dựng trên đất rừng

(HNM) - UBND huyện Sóc Sơn cho biết: Tính đến ngày 2-5, huyện đã xử lý 14/68 công trình xây dựng trên đất rừng, tại các xã: Minh Phú, Quang Tiến, Tiên Dược, Phù Linh… Đây là những trường hợp nằm trong kế hoạch xử lý vi phạm giai đoạn 1, đối với những công trình vi phạm xảy ra trong năm 2017 và 2018.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /