Hà Nội, ngày 19-10-2019
Xây dựng 3 chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản ở huyện Mê Linh Xây dựng 3 chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản ở huyện Mê Linh

(HNM) - Theo UBND huyện Mê Linh, hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất tập trung, như: Vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao quy mô từ 50ha trở lên; vùng sản xuất rau an toàn từ 70ha đến 200ha; vùng sản xuất hoa, cây cảnh từ 20ha đến 190ha; vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung xa khu dân cư…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /