Hà Nội, ngày 05-08-2020
Quận ủy Ba Đình tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị Quận ủy Ba Đình tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị

(NSHN) - Sáng 11-2, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /