Hà Nội, ngày 18-01-2021
Thanh Oai xây dựng 4 cơ sở chăn nuôi an toàn với bệnh Dịch tả lợn châu Phi Thanh Oai xây dựng 4 cơ sở chăn nuôi an toàn với bệnh Dịch tả lợn châu Phi

(HNM) - Huyện Thanh Oai vừa triển khai Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025. Theo đó, huyện đặt mục tiêu hơn 90% số xã, thị trấn không có bệnh Dịch tả lợn châu Phi trong 2 năm đầu thực hiện kế hoạch.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /