Hà Nội, ngày 19-11-2019
Hoàn Kiếm: Bế mạc hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ Hoàn Kiếm: Bế mạc hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ

 (NSHN) - Chiều 16-8, UBND quận Hoàn Kiếm bế mạc Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân, tự vệ năm 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /