Hà Nội, ngày 28-09-2020
HĐND huyện Hoài Đức giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HĐND huyện Hoài Đức giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Hoài Đức vừa giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại xã Tiền Yên.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /