Hà Nội, ngày 05-07-2020
Huyện Ba Vì xây dựng 315 mô hình kinh tế hiệu quả Huyện Ba Vì xây dựng 315 mô hình kinh tế hiệu quả

(HNM) - Theo Hội Nông dân huyện Ba Vì, thời gian qua, Hội đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp từng vùng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /