Hà Nội, ngày 26-03-2019
Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì: Đổi mới hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân huyện Ba Vì: Đổi mới hoạt động giám sát

(HNM) - Thời gian gần đây, HĐND huyện Ba Vì đã bám sát thực tiễn, ban hành những chính sách phù hợp, tạo thuận lợi cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /