Hà Nội, ngày 05-04-2020
HĐND huyện Thanh Trì: Giám sát trúng - thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển HĐND huyện Thanh Trì: Giám sát trúng - thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển

(HNM) - Thời gian qua, HĐND huyện Thanh Trì đã đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /