Hà Nội, ngày 22-01-2019
Ba Đình: Kiểm tra, giám sát 100% công trình có hoạt động xây dựng trên địa bàn Ba Đình: Kiểm tra, giám sát 100% công trình có hoạt động xây dựng trên địa bàn

(NSHN) - Sáng 16-1, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /