Hà Nội, ngày 19-11-2019
Phú Xuyên dự kiến 10,5 tỷ đồng thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" Phú Xuyên dự kiến 10,5 tỷ đồng thực hiện chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

(HNM) - UBND huyện Phú Xuyên vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đến năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /