Hà Nội, ngày 05-08-2020
Quận ủy Ba Đình tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Quận ủy Ba Đình tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị

(NSHN) - Sáng 20-2, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, các ban của HĐND thành phố vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /