Hà Nội, ngày 31-05-2020
Hơn 174.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi mỗi năm Hơn 174.000 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi mỗi năm

(HNM) - Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2009-2019, bình quân hằng năm có hơn 174.000 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, đạt hơn 65% so với tổng số hội viên đăng ký.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /