Hà Nội, ngày 17-10-2019
Khen thưởng 88 tập thể, cá nhân trong hội thao quốc phòng dân quân tự vệ Khen thưởng 88 tập thể, cá nhân trong hội thao quốc phòng dân quân tự vệ

(NSHN) - Ngày 30-7, quận Đống Đa bế mạc hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ năm 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /