Hà Nội, ngày 22-09-2020
Ba Vì phát triển chăn nuôi chất lượng cao Ba Vì phát triển chăn nuôi chất lượng cao

(HNM) - Thời gian qua, huyện Ba Vì đã tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng cao, hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu nên nhiều sản phẩm chăn nuôi đã có chỗ đứng trên thị trường.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /