Hà Nội, ngày 01-06-2020
HĐND huyện Gia Lâm thực hiện 7 đợt giám sát chuyên đề HĐND huyện Gia Lâm thực hiện 7 đợt giám sát chuyên đề

(HNM) - Năm 2019, Thường trực và các ban thuộc HĐND huyện Gia Lâm đã thực hiện 7 đợt giám sát chuyên đề.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /