Hà Nội, ngày 18-05-2021
Đông Anh quyết liệt xử lý vi phạm đất đai Đông Anh quyết liệt xử lý vi phạm đất đai

(HNM) - Từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Đông Anh đã quyết liệt chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ, tổ chức xử lý, cưỡng chế giải tỏa dứt điểm những trường hợp vi phạm đất đai, góp phần thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng đất đai ở địa phương.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /