Hà Nội, ngày 12-11-2019
Phúc Thọ: Tỷ lệ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% Phúc Thọ: Tỷ lệ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 95%

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Phúc Thọ vừa tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề công tác cải cách hành chính và thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 9-2-2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /