Hà Nội, ngày 26-05-2020
HĐND huyện Quốc Oai giám sát về quản lý, sử dụng biên chế HĐND huyện Quốc Oai giám sát về quản lý, sử dụng biên chế

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Quốc Oai vừa giám sát tình hình quản lý và sử dụng biên chế trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến nay.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /