Hà Nội, ngày 28-09-2020
Huyện Thanh Oai hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung Huyện Thanh Oai hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung

(HNM) - Đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Oai đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là vùng trồng lúa hàng hóa quy mô hơn 6.000ha; vùng cây ăn quả 130ha; vùng nuôi trồng thủy sản hơn 100ha…  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /