Hà Nội, ngày 05-07-2020
Quận Cầu Giấy: Không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém cần củng cố Quận Cầu Giấy: Không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém cần củng cố

(NSHN) - Chiều 3-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị lần thứ bốn mươi tư để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; bàn và quyết định một số nội dung trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /