Hà Nội, ngày 22-03-2019
Quận Bắc Từ Liêm: Khẳng định sức vươn mạnh mẽ Quận Bắc Từ Liêm: Khẳng định sức vươn mạnh mẽ

(HNM) - Quận Bắc Từ Liêm được thành lập ngày 1-4-2014 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Từ Liêm theo Nghị quyết số 132/NQ-CP, ngày 27-12-2013 của Chính phủ. 5 năm qua, quận đã có bước phát triển vững chắc về mọi mặt. Điều đó khẳng định sức vươn lên mạnh mẽ của địa phương ở cửa ngõ Tây Bắc Thủ đô. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /