Hà Nội, ngày 16-11-2019
1.523 hộ dân hiến đất xây dựng công trình phúc lợi ở Quốc Oai 1.523 hộ dân hiến đất xây dựng công trình phúc lợi ở Quốc Oai

(HNM) - Theo UBND huyện Quốc Oai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ngoài vốn ngân sách nhà nước còn có sự ủng hộ rất lớn từ nhân dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /