Hà Nội, ngày 22-09-2019
 Huy động hơn 39.772 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới Huy động hơn 39.772 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

(HNM) - Theo Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020, tính từ năm 2016 đến nay, thành phố Hà Nội đã huy động hơn 39.772 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /