Hà Nội, ngày 27-02-2020
Huyện Quốc Oai: Bước đi vững chắc trong phát triển chăn nuôi Huyện Quốc Oai: Bước đi vững chắc trong phát triển chăn nuôi

(HNM) - Tập trung phát triển chăn nuôi, nhất là nuôi gia cầm, thủy cầm đã giúp nông dân huyện Quốc Oai có bước đi vững chắc trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /