Hà Nội, ngày 22-09-2019
 Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đại Đồng Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Đại Đồng

(HNM) - Đại Đồng là xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Thạch Thất giai đoạn 2011-2015. Từ thành công này, Đại Đồng tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /