Hà Nội, ngày 19-10-2019
Khó nhân rộng mô hình mạ khay, cấy máy Khó nhân rộng mô hình mạ khay, cấy máy

(HNM) - Áp dụng mô hình mạ khay, cấy máy cho năng suất lúa tăng 10-15% so với phương pháp truyền thống, góp phần giải phóng sức lao động cho nông dân, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /