Hà Nội, ngày 05-06-2020
Hoài Đức: Bài toán nan giải về xử lý chất thải làng nghề Hoài Đức: Bài toán nan giải về xử lý chất thải làng nghề

(HNM) - Việc phát triển các làng nghề ở huyện Hoài Đức tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Thế nhưng, mặt trái của sự phát triển này là tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường. Để khắc phục tình trạng này vẫn đang là bài toán nan giải.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /