Hà Nội, ngày 11-12-2019
Lan tỏa đường cây, đường hoa ở Phương Trung Lan tỏa đường cây, đường hoa ở Phương Trung

(HNM) - Những ngày này, về các thôn làm nón truyền thống của xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, đâu đâu cũng thấy một màu xanh mát mắt. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /