Hà Nội, ngày 24-08-2019
Nghề tiện gỗ Nhị Khê Nghề tiện gỗ Nhị Khê

(HNMCT) - Nhị Khê (huyện Thường Tín), tên Nôm là làng Dũi, một làng nghề truyền thống nổi tiếng. Nghề tiện gỗ Nhị Khê có từ xa xưa (“Nhị Khê thợ tiện làm nên đủ đồ” - Ca dao), đến thế kỷ XV được danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi (1380-1442) nhắc tới trong sách Dư địa chí. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /