Hà Nội, ngày 27-06-2019
Trù phú Phú Thị Trù phú Phú Thị

(HNM) - Linh hoạt tiếp cận hướng đi mới trong phát triển kinh tế, xã Phú Thị (huyện Gia Lâm) ngày càng trù phú nên nhân dân có điều kiện đóng góp để xây dựng quê hương giàu đẹp, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /