Hà Nội, ngày 29-03-2020
Bước chuyển mạnh mẽ ở các làng quê Bước chuyển mạnh mẽ ở các làng quê

(HNM) - Đến nay, Hà Nội đã có 6 huyện, 355 xã (91,9%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch trước hai năm so với mục tiêu. Nông thôn mới nâng cao của Hà Nội đang tạo nên những bước chuyển mạnh mẽ ở các làng quê ngoại thành.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /