Hà Nội, ngày 24-08-2019
Xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất: Đoàn kết để thoát nghèo Xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất: Đoàn kết để thoát nghèo

(NSHN) - Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Tiến Xuân đã luôn chú trọng các hình thức tuyên truyền, vận động tập hợp, đoàn kết lực lượng triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước tới các tầng lớp nhân dân. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /