Hà Nội, ngày 27-06-2019
Sức trẻ trong công tác mặt trận Sức trẻ trong công tác mặt trận

(HNM) - Lâu nay, mọi người thường thấy những cán bộ được giao đảm nhiệm công tác mặt trận ở cơ sở là những người đã lớn tuổi và gọi vui là các “cụ mặt trận”. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều cán bộ trẻ được tổ chức tin tưởng giao nhiệm vụ, nhân dân yêu quý, đã phát huy sức trẻ, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác mặt trận của địa phương. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /