Hà Nội, ngày 19-10-2019
Những tấm lòng thơm thảo ở huyện miền núi Ba Vì Những tấm lòng thơm thảo ở huyện miền núi Ba Vì

(HNMCT) - Dẫu còn nhiều khó khăn song thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì luôn quan tâm, nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /