Hà Nội, ngày 11-12-2019
Một tấm gương trong phong trào hiến đất làm đường Một tấm gương trong phong trào hiến đất làm đường

(HNM) - Đến thôn Mộc Hoàn Đình (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) hỏi thăm ông Phùng Văn Hải thì ai cũng biết. Ông là tấm gương sáng trong phong trào hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /