Hà Nội, ngày 11-12-2019
Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Sơn Tây Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở Sơn Tây

(HNM) - Cùng với việc hỗ trợ các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, thị xã Sơn Tây đã và đang có những hướng đi mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có mô hình nuôi đà điểu và trồng cây gai, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /