Hà Nội, ngày 05-06-2020
Chương Mỹ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa Chương Mỹ phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa

(HNM) - Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Chương Mỹ đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Từ kết quả này, Chương Mỹ đang nhân rộng để phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của thị trường…

  • Chọn ngày:
  • /
  • /