Hà Nội, ngày 19-10-2019
Thanh Oai: Đổi thay nhờ những mô hình hiệu quả Thanh Oai: Đổi thay nhờ những mô hình hiệu quả

(HNM) - Vùng đất Thanh Oai đang đổi thay từng ngày nhờ những mô hình chuyển đổi hiệu quả như trồng lúa chất lượng cao, cây ăn quả, trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Đây là cơ sở quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2020, Thanh Oai đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /