Hà Nội, ngày 05-06-2020
Chăm sóc lúa xuân song hành với phòng dịch Covid-19 Chăm sóc lúa xuân song hành với phòng dịch Covid-19

(HNM) - Song hành nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch Covid-19, những ngày này, huyện Mỹ Đức rất coi trọng công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích sản xuất lúa vụ xuân…  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /