Hà Nội, ngày 24-08-2019
10.625 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế 10.625 hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn phát triển kinh tế

(HNM) - Theo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Oai, đến nay tổng nguồn vốn huy động tại ngân hàng là 326,45 tỷ đồng, tăng 31,37 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 10,6% so với đầu năm 2019.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /