Hà Nội, ngày 20-01-2019
Hoa gạo đỏ rực góc trời Hà Nội Hoa gạo đỏ rực góc trời Hà Nội

(NSHN) - Người xưa coi hoa gạo như một phần của đời sống nông thôn và có câu thành ngữ: “Bao giờ đom đóm bay ra/Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /