Hà Nội, ngày 19-10-2019
Giữ gìn bản sắc văn hóa ở xã ven đô Giữ gìn bản sắc văn hóa ở xã ven đô

(HNM) - Trong những năm qua, cùng với việc xây dựng nông thôn mới hiện đại, việc bảo tồn bản sắc văn hóa luôn được chính quyền và nhân dân xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ) trân trọng gìn giữ, tôn tạo... Những điều đó đã làm nên một miền quê ven đô vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc văn hóa xứ Đoài.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /